RECORDA I RELACIONA LA MÚSICA DE QUAN ERES JOVE

Aquesta activitat consisteix en relacionar el nom de la planta que apareix en les caselles situades a l’esquerra amb la fotografia corresponent situada a la dreta de la pantalla.  Un cop es relaciona correctament una veu en off pronuncia la paraula “correcte” i desapareix tant la imatge com el nom de la casella. 

Hem pensat que aquesta activitat la podem adaptar a una altra temàtica, com per exemple la música de quan ells eren joves. És a dir, on apareix el nom de la planta hi figuraria el nom artístic del cantant i enlloc de les fotografies de les plantes hi apareixeria el rostre d’aquest.Comentaris tancats a RECORDA I RELACIONA LA MÚSICA DE QUAN ERES JOVE

POSA ORDRE A LA CASA

En aquesta activitat, el malalt haurà de situar cada element de l’habitació (en aquest cas la sala d’estar) al seu lloc corresponent.

Pensem que és una activitat molt interessant que permet al pacient situar cada moble, electrodomèstic, objecte de decoració… al seu lloc corresponent. També és útil perquè els objectes que hi apareixen són els que utilitzem en el dia a dia, per exemple: en el cas de la sala d’estar que veiem a la imatge: cadira, llibres, armari, televisió, taula, planta… Aquest exercici doncs permet recordar dos aspectes diferents al mateix temps: el nom del objecte i el lloc on s’ha de situar. Com a reforç positiu mantindrem el que ha existeix en el joc: una veu en off anomena el nom de l’objecte quan es clica amb el ratolí per ser arrastrat, a més a més aquest nom també surt escrit al costat del objecte quan es clicat.  Un altre aspecte que ens sembla molt positiu d’aquesta activitat és que mitjançant la barra inferior podem canviar d’indret i realitzar la mateixa activitat a la cuina, el bany, l’habitació o el jardí. Per tant, aquest joc, ens permet repassar i memoritzar totes les parts de la casa.Comentaris tancats a POSA ORDRE A LA CASA

ORDENA LES SIL•LABES

Aquesta activitat consisteix en ordenar les diverses síl·labes que formen la paraula de la imatge que apareix al fons. En aquest imatges de diverses flors i plantes.  El pacient té l’ajuda de la frase inferior que ja ens dóna una pista del nom.  

Hem pensat que un cop el pacient ordeni correctament les síl·labes de la paraula una veu en off pronunciarà el nom de la imatge. Per exemple en aquest cas: margarides. Aquest fet, que en la versió actual no està incorporat actuarà com a reforç positiu tot ajudant al pacient a recordar el nom de la imatge apareguda a la pantalla.Comentaris tancats a ORDENA LES SIL•LABES

ENCERTA LA PARELLA

Aquest joc és el tradicional i conegut memo. El pacient ha d’anar descobrint les imatges de dos en dos i memoritzant quin dibuix s’hi amaga al darrere. Per completar el joc ha d’aconseguir emparellar totes les imatges amb el seu mateix dibuix. 

Ens agradaria realitzar una petita modificació al joc actualment existent. Per tal de facilitar la memorització de les imatges al pacient, hem pensat que quan aquest cliqui a sobre de la imatge una veu en off pronunciarà el nom de l’aliment. Pensem que aquesta activitat és molt útil per tal de treballar la memòria visual i que de pas ajudarà a recordar el nom dels aliments, tant quotidians i necessaris pel pacient. 

Comentaris tancats a ENCERTA LA PARELLA

PARA L’ORELLA I RELACIONA

Aquesta activitat consisteix en clicar a sobre del símbol del altaveu i una veu en off pronuncia el nom d’un dels dibuixos representats a la part superior. El pacient haurà de relacionar el nom que escolti amb la imatge corresponent. 

Nosaltres hem pensat en canviar la temàtica de les imatges d’aquesta activitat i en lloc de que hi apareguin fruites i verdures com a l’activitat anterior, hi apareixeran peces de roba tant masculines com femenines. Pensem que aquesta activitat és molt útil per als malalts d’Alzheimer ja que els permetrà poder recordar quin es el nom de les peces de roba que utilitzen habitualment.

Comentaris tancats a PARA L’ORELLA I RELACIONA

REBELIO A LA CUINA

En aquesta activitat els pacients amb alzheimer hauran de relacionar els diferents elements i estris de la cuina amb la definició sobre la  seva utilitat que els hi correspon. Pensem que es una activitat interesant per a que els pacients recordin tant el nom dels diferents objectes com la seva utilitat.

A més a més aquesta activiatat pot ajudar a que els pacients puguin moures en el món de la cuina sense necessitat de dependre dels altres. Ja que, mitjançant aquests exercicis podran recordar quins són els estris que han d’utilitzar a la cuina i per a que serveixen. Com a reforç positiu, hem pensat que al relacionar correctament l’objecte amb la seva utilitat una veu en off pronunciarà el nom del objecte i així el pacient sabrà que la relació es correcta.

Comentaris tancats a REBELIO A LA CUINA

CLICA ELS QUE SERVEIXEN PER PUNXAR

Per realitzar correctament aquest joc hem de llegir la frase situada a la part inferior de la pantalla i realitzar l’acció que aquesta frase ens indica. En aquest cas, sobre els estris de cuina ens diu: “clica els que serveixen per punxar” i l’usuari hauria de clicar les diferents imatges que corresponen a la definició donada (en aquest cas totes les forquilles). Un cop el pacient encerti els estris que corresponen amb la definició donada, la imatge desapareix de la pantalla, amb la qual cosa el pacient sap que l’ha encertat correctament.

Nosaltres creiem oportú afegir-hi un aspecte com a reforç positiu per al pacient: quan aquest cliqui a sobre de la imatge una veu en off hauria de dir el nom de l’objecte que hi apareix. Per exemple: got, cullera… Pensem que aquesta activitat pot ser útil ja que la pregunta fa reflexionar al pacient sobre la utilitat de les diferents imatges que apareixen en el joc educatiu.

Comentaris tancats a CLICA ELS QUE SERVEIXEN PER PUNXAR

NO ET PERDIS, SEGUEIX EL TEU CAMÍ

Aquesta activitat consisteix en treballar l’orientació sobre un mapa on el pacient haurà de familiaritzar-se amb els diferents edificis del seu entorn i saber trobar l’edifici que s’indiqui. Al mapa apareix una persona gran que s’ha de dirigir a casa seva. Durant el recorregut hi apareixen diferents edificis com el consultori mèdic, el mercat, un museu… que la persona ha de conèixer i diferenciar. 

L’activitat ens ha cridat l’atenció per què pensem que els hi pot ser útil als malalts d’Alzheimer per a treballar l’orientació espacial i saber-se situar en un lloc i en un moment determinat  per evitar perdre’s.

Comentaris tancats a NO ET PERDIS, SEGUEIX EL TEU CAMÍ

POSA ORDRE A LES PARAULES

Aquesta activitat consisteix en que el pacient ordeni les lletres per tal d’aconseguir formar la paraula correcta, en aquest cas tomàquet, un vegetal.  

Pensem que aquesta activitat presenta un elevat grau de dificultat per als nostres pacients amb GDS 3-4. Per tant, per a facilitar el desenvolupament de l’activitat creiem oportú que una veu en off digui el nom de la paraula que el pacient haurà d’ordenar correctament. A més a més, un cop s’hagi escrit correctament la paraula apareixerà la seva imatge al costat com a reforç positiu per la persona.

Comentaris tancats a POSA ORDRE A LES PARAULES

NO T’OBLIDIS DE CAP PART!

Aquesta és una altra activitat que ens ha cridat l’atenció, sobretot, perquè amb un joc se’n engloben dos. Ja que, primer de tot, el pacient ha de buscar les paraules a la sopa de lletres (paraules senzilles que són el nom de les parts del objecte situal a la dreta de la imatge.

A continuació ha de col·locar les paraules encertades a la casella corresponent segons la part del dibuix que assenyala la fletxa. Hem trobat interesant també la relació que es mostra entre la imatge i la sopa de lletres, ja que el malalt a partir de la visualització de l’objecte haurà de realitzar un esforç mental per recordar el nom de cadascuna de les seves parts i a la vegada relacionar-lo amb la seva escriptura.  

Creiem necessari, però, canviar el tipus d’objectes per aspectes més indicats i que siguin més quotidiants i d’un entorn més proper per als pacients. Com per exemple les parts del cos o les peçes de roba.

Comentaris tancats a NO T’OBLIDIS DE CAP PART!